​E N S E N Y A N Ç A

                   DEL VIOLÍ​​F R A N C I N A   M O L L   S A L O R D

Tens interès en aprendre a tocar un instrument musical?

                            T´ESCOLTEM!

              francinamollsalord@gmail.comMUSIC MUSSOL

Francina Moll Salord   -  Directora de Mussol Music

Em fascina dotar als meus alumnes una base sòlida sobre la qual puguin construir i expressar-se amb la música. Crec que és clau crear rel.lacions positives amb els meus alumnes per tal de afavorir a un millor ambient d'aprenentatge.

Busco el continuar aprenguent de la qui fou la meva professora al Royal College of Music, Natasha Boyarsky, i que és també professora a la Yehudi Menuhin School, qui sempre em motiva a trobar els millors mètodes per a la individualitat de cada alumne. Fins a dia d'avui, observo les classes que ella imparteix a nens de diferents edats i nivells. A més a més, per mitjà de la lliteratura educativa, estic engrescada a exapandre els meus horizons i desarrollar el meu propi coneixement.

Miro d'inspirar, ser una professora creativa i flexible, continuament desenvolupant l'interè per la música dels meus alumnes per mitjà de coneixements teòrics i pràctics. Planifico les meves classes per tal   d'ajudar als meus alumnes a progressar i assolir els seus objectius.     M´esforço per crear una bona atmòsfera durant les classes, la qual permet als meus alumnes assolir el seu potencial i explorar la seva creativitat.


Dono classes particulars a alumnes de totes les edats i nivells. Si us plau, referiu-vos a contacte per consultes de classes de violí.

MUSIC MUSSOL ofereix classes d'iniciació a la música, d'instruments de corda, piano i llenguatge musical. La majoria de classes es fan a C/Provença amb Urgell, tot i que alguns professors es desplacen a particulars.